Categories
News

รัฐบาลเยอรมนีตกลงผ่อนคลายกฎหมายคนเข้าเมือง

รัฐบาลเยอรมนีตกลงที่จะผ่อนคลายกฎหมายคนเข้าเมืองโดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดแรงงานฝีมือเข้าสู่ตลาดงาน คณะรัฐมนตรีต้องการระบบคะแนนแบบแคนาดาเพื่อนำพนักงานที่พูดภาษาเยอรมันหรือมีทักษะที่เกี่ยวข้องเข้ามา เยอรมนีมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรป แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าต้องการแรงงานอพยพเพิ่มอีก 400,000 คนต่อปี เมื่อวิจารณ์ข้อเสนอดังกล่าว

รัฐมนตรีมหาดไทย Nancy Faeser กล่าวว่าการปฏิรูปจะสร้างกฎหมายคนเข้าเมืองที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป เมื่อวิจารณ์ข้อเสนอดังกล่าว นายฟรีดริช เมิร์ซ ผู้นำฝ่ายค้านหัวอนุรักษ์นิยม กล่าวว่า เยอรมนีล้มเหลวในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีอยู่แล้ว และเยอรมนีมีคนว่างงานมากกว่า 2 ล้านคน มันได้รับประโยชน์จากเสรีภาพในการเคลื่อนไหวทั่วทั้งสหภาพยุโรปแล้ว แต่ผู้คนไม่ต้องการย้ายไปเยอรมนีเพราะระบบราชการแย่มาก ภาษีสูงเกินไป เยอรมนีประสบปัญหาแรงงานสูงวัยและขาดแคลนแรงงานในงานก่อสร้าง สาธารณสุข และไอที รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน Hubertus Heil กล่าวว่าจะต้องมีแรงงานที่มีทักษะจำนวน 7 ล้านคนภายในปี 2578